Anak Malaysia

Saturday, November 9, 2013

Mesyuarat Penyelarasan Cadangan Program Kuala Lumpur Extravaganza bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 Tuan Idzawi Raja Ismail menerangkan laluan program

 Menyetujukan tempat mula dan tamat yang akan dicadangkan

 Mark Cheong, Tuan Idzawi, Datuk Naim dan Kho Sze Min

Datuk Naim menjelaskan kedudukan kawasan pocket shows kpd En Rizuardi