Anak Malaysia

Saturday, August 31, 2013

Dimajlis sambutan Hari Raya Dream Chorus di Prince Hotel.

 Wan Azmir, Dato Izat, Dato Shake, Dato Dahlan dan Datuk Naim

 Datuk Naim menerima I Pad Mini dari Datuk Fauzi