Anak Malaysia

Friday, July 12, 2013

Kunjong hormat Pengerusi Media Prima Bhd, Datuk Johan Jaaffar di Seri Pentas.

 Datuk Naim, Hjh Che Asniza, Datuk Johan Jaaffar dan Dato Izat Emir

Dato Izat, Hjh Che Asniza, Dr Azizah Hanom, Datuk Naim & Datuk Johan Jaaffar