Anak Malaysia

Monday, December 3, 2012

Majlis Jamuan Makan Malam diraikan oleh Kementerian Perindustrian dan Sumber Sumber Utama Brunei Darussalam

 Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Hj Mohd Yunus, Haji Idris Ismail, Naim, 
YM Dayang Hajjah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja 
 Dato Seri Utama Dr Hj Awang Mohd jamil Al-Sufri, Prof Dato Dr Mohd Ali Baharum
Para rombongan MKM Malaysia bersama YM Dayang Hajjah Normah Suria Hayati binti S H Jamil, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber Sumber Utama
dan pegawai pegawai tertinggi Kementerian.