Anak Malaysia

Friday, September 14, 2012

Mr Vivekanandan and Selina won awards at the NPC Dinner at Marriot Hotel

 From Left: Mr Vivekanandan, Datuk Naim and Selena Kong
 Datuk Chong, a TNB Official, Tuan Syed, Datuk Roslan and Naim
Aishah Ali, Pandelela Rinong, Datuk Nuraina Samad and Naim